O nas

Nasza wspólna historia i dziedzictwo

Nasza historia!

MILLENNIUM KRÓLESTWA POLSKIEGO 1025 – 2025

KONFEDERACJA SPISKA ROZPOCZĘŁA OŚMIOLETNI, 2017 – 2025, OKRES PRZYGOTOWAŃ DO OBCHODÓW MILLENNIUM KRÓLESTWA POLSKIEGO. 

OCTAVA MILLENNIUM ZOSTAŁA ZAINAUGUROWANA MSZĄ ŚW. W ARCHIKATEDRZE WROCŁAWSKIEJ W UROCZYSTOŚĆ CHYSTUSA KRÓLA DNIA 26 LISTOPADA 2017 O GODZ. 10.00. MSZY ŚW. PRZEWODNICZYŁ JEGO EKSCELENCJA KS. ABP PROF. MARIAN GOŁĘBIEWSKI.

ZWIEŃCZENIEM OBCHODÓW MILLENNIUM KRÓLESTWA POLSKIEGO BĘDZIE MSZA ŚW. KORONACYJNA CELEBROWANA PRZEZ JEGO EKSCELENCJĘ KS. ARCYBISKUPA JÓZEFA KUPNEGO METROPOLITĘ WROCŁAWSKIEGO W ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA DNIA 23 LISTOPADA 2025 ROKU O GODZ. 10.00 W ARCHIKATEDRZE WROCŁAWSKIEJ.

PO MSZY ŚW. W KATEDRZE, W DNIU 26.11.2017 O GODZ. 11.30 NASTĄPIŁO ZŁOŻENIE WIEŃCÓW I KWIATÓW PRZED POMNIKIEM KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ WE WROCŁAWIU.

W TEJ CZĘŚCI UROCZYSTOŚCI ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE ZAŁOŻENIA PLANU OBCHODÓW MILLENNIUM KRÓLESTWA POLSKIEGO. 

Przyjęcie chrztu przez Mieszka w 966 r. stało się najważniejszym wydarzeniem w dziejach Narodu Polskiego. Słusznie historia uznała ten fakt, za akt założycielski państwa. Koronacja Bolesława Chrobrego w 1025 r. nadała Polsce status politycznej niezależności, czego symbolem stała się Korona. Polska przestała być strukturą plemienną, stała się państwem. Jak ważnym symbolem jest Korona dowodzą najnowsze dzieje Polski. Po II wojnie światowej, dla podkreślenia polskiej zależności, pozbawiono godło Polski Korony, a za widomy znak odzyskania suwerenności uznano jej przywrócenie.

W ramach obchodów Millennium Królestwa Polskiego zostanie podjętych szereg działań mających przypomnieć to ważkie wydarzenie polityczne. Akt koronacji Bolesława Chrobrego nie może pozostawać jedną z wielu dat w historii Polski.

- Celem organizatorów jest, aby w czasie oktawy millennium w każdej polskiej diecezji były odprawiane Msze św. w intencji Królestwa Polskiego. W ten akt modlitw zostaną włączone środowiska polonijne.

- Z pielgrzymką do Rzymu uda się delegacja Konfederacji Spiskiej, aby podziękować Kościołowi za dar Korony.

- Zostanie powołany Rycerski Zakon Korony Polskiej, o statusie kościelnym, którego zadaniem będzie krzewienie zasad wiary katolickiej i idei królewskiej.

- Akt koronacji Bolesława Chrobrego upamiętni monumentalny obraz, którego wykonanie zostanie powierzone znanemu polskiemu artyście. Obraz ten zasili zbiory własne środowiska lub zostanie przekazany do Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej.

- Dla upamiętnienia aktu koronacji zostaną zamówione również inne prace malarsko-graficzne.

- Zostanie skomponowany utwór muzyczny upamiętniający obchody Millennium Królestwa Polskiego p.t. „Msza Koronacyjna”, który zostanie wykonany na zakończenie obchodów milenijnych podczas Mszy św. w dniu 23 listopada 

- Zostanie wykonany srebrny, pozłacany, Medal Millennium Królestwa Polskiego, w max. Ilości 1001 szt. Każdy medal będzie opatrzony datą jednego roku, od 1025 do 2025 i nazwiskiem zamawiającego-patrona danego roku.

- Odbędzie się sesja naukowa  „Królestwo Polskie” i idea królewska w tysiącleciu 1025-2025.

- Zachęca się przedstawicieli Konfederacji Spiskiej, innych stowarzyszeń i środowisk do organizacji wykładów, spotkań, odczytów i innych imprez ukazujących królewski wymiar historii Polski.

- W ramach obchodów Millennium Królestwa Polskiego odbędzie się pochód historyczny prezentujący władców Polski oraz kulturę i militaria danej epoki.

- Książka pt. „Monarchowie i monarchiści polscy” będzie ukazywać postacie historyczne i współczesne, których działalność polityczna i społeczna była ukierunkowana na rozwój idei królewskiej w Polsce.

- internetowa strona informacyjna, będzie prezentować program obchodów Millennium oraz aktualne wydarzenia.

- obchody Millennium Królestwa Polskiego, wszystkie wydarzenia oraz osoby zaangażowane w organizację, zostaną udokumentowane w specjalnym albumie fotograficznym.

Image

ORGANIZATORZY:

KONFEDERACJA SPISKA

FUNDACJA KORONY POLSKIEJ

POLSKA KONFEDERACJA KATOLICKICH PRZEDSIEBIORCÓW

RYCERSKI ZAKON KORONY POLSKIEJ ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

Patronat

Logo Ministerstwo Obrony Narodowej