Slide 1

Millennium Królestwa Polskiego
1025-2025

Zainaugurowane 26 listopada 2017 roku w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu obchody Millennium Królestwa Polskiego są dużym wyzwaniem, przed którym stanęło nasze środowisko zwolenników idei królewskiej.

Image

Historyczny i symboliczny początek Polskiego Państwa to oczywiście Chrzest Mieszka w 966 roku. Koronacja Bolesława Chrobrego podniosła do godności państwa polityczny twór lokalnego przywódcy plemiennego jakim był Mieszko. To Korona Bolesława nadała dziełu jego ojca wymiaru międzynarodowego.

Aktualności

ORGANIZATORZY:

KONFEDERACJA SPISKA

FUNDACJA KORONY POLSKIEJ

POLSKA KONFEDERACJA KATOLICKICH PRZEDSIEBIORCÓW

RYCERSKI ZAKON KORONY POLSKIEJ ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

Patronat

Logo Ministerstwo Obrony Narodowej